Thứ Năm, 18 tháng 2, 2016

Khay đựng dụng cụ MS-086

chào các bạn hãy xem chuyên mục của dụng cụ cầm tay


Khay đựng dụng cụ MS-086 bao gồm các loại tô vít và lục giác 86 món được sử dụng trong sửa chữa và gia công cơ khí. Khay dụng cụ có chứa đầy đủ các loại tô vít 2 cạnh, 4 cạnh, lục giác, đầu tuốc nơ vít và tay vặn.


Khay đựng dụng cụ bao gồm :
 • Bộ đầu tuốc nơ vít 2 cạnh , 4 cạnh 11 chiếc dài 30 mml
 • Bộ đầu tuốc nơ vít đầu lục giác đầu sao 12 cạnh 11 chiếc dài 30 mml
 • Bộ đầu tuốc nơ vít lục giác hệ inch 11 chiếc dài 30 mml
 • Bộ đầu tuốc nơ vít 6 cạnh 11 chiếc dài 30 mml
 • Bộ chìa lục giác 1 đầu bi 9 chiếc
 • Bộ lục giác đầu sao 10 chiếc
 • Bộ tuốc nơ vít 8 cạnh tay cầm cao su 1x180 mml
 • Bộ tuốc nơ vít 8 cạnh tay cầm cao su 2x250 mml
 • Tuốc nơ vít 2 cạnh tay cầm cao su 1.0 x 5.5mm x 200 mml 
 • Tuốc nơ vít 2 cạnh tay cầm cao su 1.2 x 6.5mm x 250 mml
 • Tuốc nơ vít 2 cạnh tay cầm cao su 1.6 x 8.0mm x 280 mml
 • Tuốc nơ vít 2 cạnh tay cầm cao su 1.6 x 10.0mm x 320 mml 
 • Tuốc nơ vít đầu sao lỗ tay cầm cao su T-10 x 180mmL
 • Tuốc nơ vít đầu sao lỗ tay cầm cao su T-15 x 180mmL
 • Tuốc nơ vít đầu sao lỗ tay cầm cao su T-20 x 200mmL
 • Tuốc nơ vít đầu sao lỗ tay cầm cao su T-25 x 200mmL
 • Tuốc nơ vít đầu sao lỗ tay cầm cao su T-27 x 225mmL
 • Tuốc nơ vít đầu sao lỗ tay cầm cao su T-30 x 225mmL
 • Tuốc nơ vít đầu sao lỗ tay cầm cao su T-40 x 255mmL
 • Tuốc nơ vít đầu sao lỗ tay cầm cao su T-45 x 255mmL
 • Tuốc nơ vít đầu sao lỗ tay cầm cao su T-50 x 235mmL
 • Đầu chuyền đầu tuốc nơ vít loại cứng 1/4" x 1/4" x 150mmL
 • Đầu chuyền đầu tuốc nơ vít loại dẻo 1/4" x 1/4" x 180mmL
 • Tay vặn đầu tuốc nơ vít loại ngắn đầu 1/4" x 87mmL
 • Tay vặn đầu tuốc nơ vít loại dài đầu 1/4" x 162mmL
 • Tay vặn đầu tuốc nơ vít chữ T đầu 1/4” x 100mmL